200 χρόνια από την Εθνεγερσία του 1821

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί φίλοι τοῦ Διαδικτύου, 

Ἀπό τήν Παναγιοσκέπαστη, ἱστορική καί μαρτυρική Μητρόπολη Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας σᾶς καλωσορίζουμε, μέ σεβασμό καί ἀγάπη, στόν ἀνανεωμένο, ἐπίσημο διαδικτυακό χῶρο τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Χαιρόμαστε διά τήν δυνατότητα, πού μας παρέχει ἡ ἀξιοποίηση τῶν νέων τεχνολογιῶν καί τῶν ψηφιακῶν καινοτομιῶν μέσῳ τοῦ διαδικτύου, ὥστε νά  ἔχουμε τό δικό μας στίγμα στόν κυβερνοχῶρο, τό δικό μας ἠλεκτρονικό ἀρχονταρίκι. Διότι μέ τήν συνετή διαχείριση καί ὑπευθυνότητα τό διαδίκτυο εἶναι, πραγματικά, δῶρο Θεοῦ!

Ἄν, μάλιστα, λάβουμε ὑπόψη μας ὅτι ἡ λέξη Διαδίκτυο ἔχει μέσα της τήν λέξη δίχτυ, πού ἦταν καί τό πρῶτο ἐργαλεῖο τῶν Ἀποστόλων, τό ὁποῖο ὁ Χριστός τούς ἀνέθεσε νά τό χρησιμοποιήσουν πρός «ἁλίευσιν» καί φωτισμόν ἀνθρώπων, τότε τό ὅλο θέμα ἀποκτᾶ ἰδιαιτέραν βαρύτητα.

Σᾶς καλοῦμε, ἑπομένως, νά γίνετε κοινωνοί καί συμμέτοχοι τοῦ διαδικτυακοῦ μας οἴκου, ὁ ὁποῖος, πλήν τῶν ἄλλων, μᾶς παρέχει, κυρίως, τήν δυνατότητα νά μετέχουμε τῆς ὀρθόδοξης Θεολογίας μας, νά μοιραζόμαστε –μέ ὅσους ἐπιθυμοῦν- τά μηνύματα τοῦ Εὐγγελίου, τόν ζῶντα λόγο τοῦ Χριστοῦ, νά μελετᾶμε τά Πατερικά κείμενα, ἀλλά καί νά καταθέτουμε μέ εὐλάβεια καί ἐκκλησιαστική ἀκρίβεια τήν ἀγωνία καί τίς θέσεις μας γιά ὅλα τά ζωτικά καί μεγάλα προβλήματα, τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τόν σύγχρονο ἄνθρωπο καί κυρίως τούς νέους μας.

Στό Ἀρχεῖο τῆς στοσελίδας μας θά βρεῖτε, ἐπίσης, τήν Μαρτυρία τῆς ταπεινῆς διακονίας τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὅλα, δηλαδή, ἐκεῖνα τά χρήσιμα στοιχεῖα, πού ἀφοροῦν στά ἱστορικά δεδομένα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στήν πλούσια ἐκκλησιαστική της παράδοση, στήν διοικητική δομή της καί σέ ὅ,τι ἄλλο σχετίζεται με τήν διαχρονική της πορεία, ὑπόσταση καί προσφορά.

Αὐτή εἶναι ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας μας, στήν ὁποία ἡ σύγχρονη τεχνολογία καί ἐπιστήμη – ὃταν ἀξιοποιεῖται ἀπό συνετά καί ὑπεύθυνα χέρια- προσφέρει βῆμα ἐπικοινωνίας, μορφώσεως, ἐνημερώσεως. Προσφέρει ἄρωμα Ὀρθοδοξίας, Πίστης, Ζωῆς!

Εὐχόμεθα πατρικῶς καί ἐγκαρδίως ὁ Κύριος τῆς Ἀληθείας καί τοῦ Φωτός, διά τῶν πρεσβειῶν τῆς Παναχράντου καί Ἀειπαρθένου Θεοτόκου, νά εὐλογεῖ καί νά ἐνδυναμώνει ὅλον τόν κόσμο, στούς χαλεπούς καιρούς μας, ὥστε νά πραγματώνεται ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε» (Α΄  Κορ. Ι , 31).

Χαίρετε καί ἀγαλλιᾶσθε, ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ

Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας Ἱερώνυμος